Josip Milić, predsjenik

Ivica Mustapić, tajnik Igor Weber pred. Nadz. odbora
        
 Nelica Čuljak, Glazbena škola  Milan Krunić, Medicinska škola Ljilja Vidić, Sr. škola Čapljina
      
 Dalibor Čarapina, Sr. škola Čitluk  Anamarija Ivanković, Gim. fra Grge Martića  Franjo Bevanda, Strojarska škola

 Ivanka Toljević, Sr. škola Stolac  Igor Tutiš, Gimnazija Mostar Josip Šapina, Prometna škola
          
Vjekoslav Bešker, Sr. škola Prozor-Rama

Julineta Jurić,Turističko  ugostiteljska škola

Josipa Šunjić, Elektro škola

    

      Marija Vladić, Sr. škola Neum