Mostar, siječanj 2018.

Prezentacija Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini je održana u Mostaru, 17. siječnja, 2018. godine u Američkom kutku, Španjolski trg.

Unija neovisnih sindikata UNS je potpisala izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa te je naše udruženje upisano u registar subjekata koja prihvaćaju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.

 

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa principima Etičkog kodeksa, u neposrednom i otvorenom razgovoru razmjene stavove i iskustva povodom prezentiranog sadržaja te istaknu razlike između deklarativne posvećenosti spomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.

Kodeks predstavlja skup osnovnih normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na javni interes. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su općeprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

 

Ovom prilikom je predstavljen i Sporazum o suradnji između VM BiH i NVO sektora koji je zvanično potpisan 2. prosinca, 2017. godine  i zajedno sa Etičkim kodeksom predstavlja jak oslonac za održivost civilnog društva u BiH i jačanje suradnje kako između samih udruženja tako i uspostavljanju partnerstva sa ostalim akterima u zajednici.