Mostar srpanj 2016.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH stupio je na snagu. Najvažnija novina je da se ovim ugovorom najniža plaća u FBiH povećala  i ona sada iznosi 406 KM, za razliku od 360 KM, koliko je iznosila prije. Očekuje se da će njegovo djelovanje Vlada FBiH proširiti na sve radnike u Federaciji BiH.