Mostar lipanj 2016

U skladu s člankom 28.Statuta NSZ-a Aluminija d.d. Mostar dana 02.06.2016. godine u 11 sati u prostorijama Centra za obrazovanje održana je redovna Skupština NSZ-a Aluminija d.d. Mostar. Predsjednik Skupštine gospodin Vinko Čule je pozdravio nazočne članove i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Predsjednik NSZ-a je predočio vanrednu točku nazočnima, izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na  radu vezano za poslove koji se obavljaju u posebnim uvjetima rada.

Izmjene su uvođenje skraćenog radnog vremena na tim mjestima te je predložio glasovanje za usvajanje navedenih izmjena. Od 25 zastupnika njih 19 je bilo za dok ih je 6 suzdržanih. Razlog što se ova točka nije našla na dnevnom redu je to što je Uprava društva dan prije održavanja Skupštine NSZ-a dostavila dopis za NSZ-a.

DNEVNI RED

 1.Financijsko izvješće za 2015 godinu 

Analitička kartica koju je Predsjedništvo dostavilo u materijalima za Skupštinu je nepregledno. S tim da je sadašnji saziv Predsjedništva imao samo dva mjeseca mandata u prošloj godini nije mogao uraditi za cijelu godinu financijsko izvješće. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se zatraži nova analitička kartica od UniCredit banke te da se da na usvajanje na sljedećoj Skupštini NSZ-a Aluminija d.d. Mostar.

2.Izvješće Predsjeništva NSZ-a 

Predsjedništvo NSZ-a Aluminija d.d. Mostar iznijelo je izvješće za rad za vrijeme svog mandata u 2015 godini koje je imao dva mjeseca mandata u navedenoj godini. Jednoglasno je usvojeno izvješće Predsjdeništva. 

3.Statut NSZ-a Aluminija d.d. Mostar

Predsjedništvo NSZ-a je u materijalima za Skupštinu NSZ-a dostavio prijedlog novog Statuta NSZ-a Aluminija d.d. Mostar. U materijalima nisu dostavljene izmjene Statuta sa izmjenjenim člancima. Jednoglasno je usvojen prijedlog zastupnika, da se dostave prijedlozi zastupnika  o izmjena Statuta NSZ-a, te da će nove izmjene biti iznešene na sljedećoj Skupštini NSZ-a Aluminija d.d. Mostar. Rok za prijedloge 30 dana od redovne Skupštine NSZ-a. 

4.Kodeks sindikalne etike

Kodeks sindikalne etike je prilog Statuta NSZ-a , te je jednoglasno odlučeno da ide na usvajanje sa novim Statutom NSZ-a Aluminija d.d. Mostar.

5.Razno

Predsjednik NSZ-a Aluminija d.d. Mostar gospodin Romeo Biokšić je predložio izglasavanje nepovjerenja članovima Nadzornog odbora NSZ-a te iznjeo činjenice o nepovjerenju. Od 25 zastupnika njih 22 su bila za smjenu svih članova Nadzornog odbora, protiv nije bilo zastupnike i 3 su bila suzdržana. Od suzdržanih članova gospodin Milenko Marić prateće službe i gospodin Željko Martinović zastupnik KIZ-a imali su primjedbu da nije ispoštovana procedura, te da i oni nemaju ništa protiv smjene Nadzornog odbora.

Prijedlog za novi saziv Nadzornog odbora trebaju dostaviti Predsjednici pogona do sljedeće Skupštine  te da ide na usvajanje na sljedećoj Skupštini NSZ-a.

Iz podružnice KIZ prijedlog je da na mjesto do dosadašnjeg člana Skupštine Mate Čarapine imenuje novi zastupnik Branimir Galić.

 

Pod točkom razno iznesen je troškovnik Predsjedništva NSZ-a Aluminja d.d. Mostar te je jednoglasno usvojen prijedlog da se stavi na razmatranje na sljedećoj Skupštini NSZ-a.