Tomislavgrad, svibanj 2016.

Dana 21. svibnja 2016. godine u Tomislavgradu je održan sindikalni seminar za članove sindikata iz Herceg-Bosanske i Hercegovačko neretvanske županije. Seminar je organizirao Sindikat srednjih škola H-B županije, a gosti predavači su bili prof. dr. Mehmed Meša Avdagić predsjednik sindikata PPDIVT-a i dipl. jur. Maja Radić, tajnica istoga sindikata.

U svom izlaganju prof. dr. Avdagić je kazao kako se sindikati danas nalaze u izuzetno teškoj situaciji jer se tvrtke raspadaju, a sindikalno članstvo svakodnevno opada. Spomenuo je kako je početak partnerskoga dijaloga otpočeo u SAD-u 1910. godine i to na poticaj tadašnjega američkoga predsjednika koji je shvatio da socijalni bunt izmiče kontroli i da se mora uspostaviti dijalog između socijalnih partnera. Nažalost, današnja situacija, nakon 100 godina, je oprečna tadašnjoj, jer današnji političari misle kako je dijalog nepotreban i da oni sami mogu i trebaju vladati. Socijalna politika se kreira odozgo, a ne odozdo kako bi trebalo, kazao je Avdagić. Nažalost u istočnoeuropskim zemljama pokrivenost kolektivnim ugovorima je tek 30 posto, dok je u zapadnoeuropskim državama 70 posto. Dr. Avdagić je spomenuo i zanimljiv podatak da se u 21. stoljeću u svijetu ubije 200 sindikalaca godišnje što zorno govori o otporu koji još uvijek postoji prema sindikalizmu.     

Poslije njega je podrobno izlaganje o Zakonu o radu i Općem kolektivnom ugovoru imala pravnica Maja Radić. Ona je nazočnim sindikalcima odgovarala na pitanja iz radnoga prava s kojima se oni na terenu najčešće susreću.

 

Sindikati HNŽ-a i HB županije su zaključili kako je ovo tek prvi u nizu seminara koji planiraju održati u idućem razdoblju kako bi obučili i osposobili svoje povjerenike u obnašanju sindikalnih dužnosti i što bolje ih upoznali s postojećim pravnim aktima na području radnoga prava.